prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  Vedúci katedry, Profesor
  prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  Kde ma nájdete

  Katedra filozofie

  Hrabovská 1B
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 316
  Telefón: +421918 722 007
  Email: peter.volek@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  14:30 - 15:30
  Štvrtok
  08:50 - 09:35

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUSGoogle Scholar

  Profesijná charakteristika

  Oblasti výskumu:

  • metafyzika, stredoveká filozofia, bioetika, filozofická teológia, filozofia mysle, filozofia Edity Steinovej, učiteľstvo filozofie a náuky o spoločnosti

  Vzdelanie:

  • prof. katolícka teológia, Ružomberok, 2009.
  • doc. katolícka teológia, Univerzita Komenského, Bratislava, 2002.
  • Dr. phil. fac. theol. filozofia, Univerzita Innsbruck, 1995.
  • Mgr. teológia, Univerzita Komenského, Bratislava, 1993.
  • Lic. Phil. filozofia, Institutum Phil. Oenipontanum, 1992.
  • Mag. filozofia, Univerzita Innsbruck, 1992.

  Kvalifikačné práce:

  • Habilitačná práca
   Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského.
   (CMBF UK Bratislava, 2001).
  • PhD. práca
   Erkenntnistheorie bei Edith Stein. Metaphysische Grundlagen der Erkenntnis bei Edith Stein im Vergleich zu Husserl und Thomas von Aquin.
   Školiteľ/Supervisor: Otto Muck, SJ (KTF Univerzita Innsbruck, 1995).
  • Magisterské práce
   Verbindung der phänomenologischen Methode mit dem Thomismus in Edith Steins Werk Endliches und Ewiges Sein.
   Školiteľ/Supervisor: Otto Muck, SJ (KTF Univerzita Innsbruck, 1992).
  • Príprava na kňazstvo rozvíjaním kňazského povolania.
   (CMBF UK Bratislava, 1993).

  Výskumné pobyty:

  • Notre Dame University, Nanovic Institute for the European Studies, IN, USA, 09-12, 2013.
  • University of Salzburg, Faculty of Theology, Austria, 07, 2009.

  Prenositeľné spôsobilosti:

  • Školenie BrightTALK na využívanie indexových časopisov na zlepšenie vlastného zviditeľnenia (21. 7. 2020)
  • online výučba - absolvované vzdelávanie formou webinára "Efektívne vyučovanie v MS Teams" (4. 3. 2021)
  • digitálne zručnosti - plná spôsobilosť MS Word, MS Excell (školenie formou 4 stretnutí, apríl 2023).
  • Školenie od Elsevier na používanie Scopusu (17. 7. 2023 - 19. 7. 2023)