doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra filozofie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: F 317
  Telefón: +421918 722 003
  Email: marian.kuna@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  14:00 - 15:00
  Štvrtok
  14:00 - 15:00

  Prosím o nahlásenie sa na konzultáciu vopred na marian.kuna@ku.sk

  ResearchGateORCIDAcademia.eduGoogle Scholar

  Profesijná charakteristika

  OBLASTI VÝSKUMU

  • súčasná morálna, politická a právna filozofia

   

  VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA

  • docent – systematická filozofia, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 2010.
  • PhD. – systematická filozofia, Univerzita Komenského, Bratislava, 2003.
  • MPhil – philosophy, Central European University, Budapešť, Maďarsko, 2002.
  • MA – political philosophy, University of York, York, Spojené kráľovstvo, 2001.
  • Mgr. – právo, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2021.
  • Mgr. – filozofia and história, Univerzita Komenského, Bratislava, 1996.

   

  VÝSKUMNÉ POBYTY

  • University of Oxford, Faculty of Philosophy, Michaelmas Term, UK, 10-11, 2008.
  • University of St Andrews, Centre for Ethics, Philosophy, and Public Affairs, UK, 04-05, 2008.
  • Notre Dame University, Nanovic Institute for the European Studies, IN, USA, 01-05, 2006.

   

  PRENOSITEĽNÉ SPÔSOBILOSTI 

  • online výučba - absolvované vzdelávanie formou webinára "Efektívne vyučovanie v MS Teams" (4. 3. 2021)
  • digitálne zručnosti - plná spôsobilosť MS Word, MS Excell (školenie formou 4 stretnutí, apríl 2023).
  • školenie k prevencia syndrómu vyhorenia - "Ako horieť a nevyhorieť?", webinár Akadémie veľkých diel na tému duševného zdravia u pedagógov (28. 11. 2023)

   

  PREDNÁŠKY (* pozvané, ** zahraničné)

  42. * Biologické ukotvenie morálnych cností u Alasdaira MacIntyra. Verejná prednáška na kolokviu výskumného grantu APVV-22-0397 "Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programy”, Katedra Filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, 13. október, 2023.

  41. *** Resilience and Recovery – Human Vulnerability, Dependence and Virtues. Practicing Resilience - Preparing for Recovery (Letná škola organizovaná Catholic University of Croatia in Zagreb, Nanovic Institute for European Studies at the University of Notre Dame in South Bend a the Ukrainian Catholic University in Lviv, June 30-July 9, 2023), Šibenik, Chorvátsko, 6. júl 2023.

  40. *** Resilience and Recovery – A Virtue Ethics Perspective. Practicing Resilience - Preparing for Recovery (Letná škola organizovaná Catholic University of Croatia in Zagreb, Nanovic Institute for European Studies at the University of Notre Dame in South Bend a the Ukrainian Catholic University in Lviv, June 30-July 9, 2023), Šibenik, Chorvátsko, 4. júl 2023.

  39. * Jazyk, rovnosť, sloboda: Prečo by sme (ne)mali začať používať rodovo citlivý jazyk. Panelová diskusia s Júliou Choleva, Adrianou Jesenkovou a Danou Vitálošovou (audiovideozáznam). Bratislavské Hanusove dni (SLH festival Konverzie), Bratislava, 15. jún 2023.

  38. ** Alasdair MacIntyre: prax, cnosť, tradícia. Pozvaná prednáška (online) pre Katedru filozofie a politológie, Filozofickej fakulty, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitra, 25. apríl 2023.

  37. ** Toleration, State Neutrality and Hate Speech. A Reflection on MacIntyre's Arguments. Cross-cultural Encounters. The 15th Annual Conference of the International Society for MacIntyrean Enquiry, the Muğla Sıtkı Koçman University, Turecko, online, 17. jún 2022.

  36. * Konzervativizmus ako vystúpenie zo sekulárneho matrixu? Diskusia s Jurajom Šústom na tému vzťahu konzervativizmu a sekularizmu - Bratislavské Hanusove dni (SLH festival Krehkosť identít), Bratislava, 16. jún 2022. 

  35. *** Legitimita trestnoprávneho obmedzovania nenávistných prejavov v demokracii. Panelová diskusia k slobode prejavu (k číslu 2/2021 časopisu Ratio Publica) spolupanelisti: doc. JUDr. Michal Bartoň, PhD., Max Steuer, M.A., PhD. a doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. Weyrovy dni právní teorie 2022, Právnická fakulta, Masarykova Universita, Brno, Česká republika, 9. jún 2022.

  34. ** Ethics and Politics in the Perspective of Alasdair MacIntyre. Séria prednášok na Ircom École supériore privée, Lyon a Angers, Francúzsko, 21-22 a 24-25 marec, 2022.

  33. ** Freedom of Speech versus Hate Speech in the European Perspective. The International Week 2022 na the School of Humanities and Communication of the CEU Universidad San Pablo, Madrid, Španielsko, 1-3 marec, 2022.

  32. *** Catholic Identity in a Post-Communist Society. The Catholic University in Ružomberok, Slovakia. Medzinárodná konferencia (online): CREATE EC 2021, v spolupráci s členmi projektu CUSI – Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského (Angelicum), Rím, Taliansko (29. jún - 3. Júl 2021), 1. júl 2021.

  31. * MacIntyre o ľudskej prirodzenosti v kontexte jeho aristotelovskej etiky. Verejná prednáška na kolokviu výskumného grantu APVV-18-0178 ”Naturalizmus ako univerzálny filozofický program”, Katedra Filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, 6. november, 2019.

  30. ** Philosophical Reflection of Freedom of (Hate) Speech in Democratic State. Medzinárodná vedecká konferencia The Humanities in the Age of Globalisation konanej na Akaki Trereteli University, Kutaisi, Gruzínsko, 1. 11. 2019.

  29. Filozofická reflexia slobody (nenávistného) prejavu v demokratickom štáte. Medzinárodná konferencia Slovenského filozofického združenia pri SAV „Filozofia, vzdelávanie a kultúra vo výzvach súčasnosti“ konanej na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 9. 10. 2019.

  28. * Eric Heinze o slobode (nanávistného) prejavu v demokratickom štáte. Verejná prednáška na kolokviu výskumného projektu VEGA č. 1/0496/18 “Rôzne podoby chápania negatívnej slobody v súčasnej (liberálnej) politickej filozofii”, Katedra filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 11. 9. 2019.

  27. ** The Potential and Limitations of Alasdair MacIntyre’s Vision of Rational Politics. Verejná prednáška na the Ilia State University, Tbilisi, Gruzínsko, 4. 4. 2019.

  26. ** Freedom of Speech versus Hate Speech. Prednáška na výskumnom kolokviu Filozofického inštitútu Fakulty prírodných a humanitných vied, the Ilia State University, Tbilisi, Gruzínsko, 3. 4. 2019.

  25. ** A Vision of Rational Politics and the Principle of Subsidiarity. Prednáška v rámci predmetu “Political Philosophy and the Democratic State” na Fakulte prírodných a humanitných vied, the Ilia State University, Tbilisi, Gruzínsko, 3. 4. 2019.

  24. *** The Potential and Limitations of Alasdair MacIntyre’s Vision of Rational Politics. Katolícka univerzita Petra Pázmáňa, Fakulta humanitných  a sociálnych vied, Budapešt, Maďarsko, 13. 10. 2017.

  23. * Potreba cností v kontexte ľudskej zraniteľnosti a závislosti. Prednáška na kolokviu „Ja, ty a pomoc na ceste cnosti“ na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, 11. 11. 2016.

  22. * John Henry Newman o užitočnosti slobodného vzdelania alebo prečo čítať Ideu university. Konferencia „Idea univerzity dnes“, Kolégium Antona Neuwirtha, Ivanka pri Dunaji, 11. 11, 2015.

  21. *** Civic Education: The Catholic Alternative. Conference: Sources of the Civic: Catholic Higher Education and Democracy in Europe. University of Notre Dame, USA - Rome Global Gateway, Rím, Taliansko, 26. – 27. 9. 2014.

  20. *** The Catholic University in Ruzomberok – Case Study. Medzinárodná konferencia „The Catholic University between Secularisation and Identity“, Pontifical University of St. Thomas (Angelicum), Rím, Taliansko, 9. – 12. 9. 2013.

  19. ** The Principle of Subsidiarity and the Common Good. Some Institutional Implications of the Catholic Social Thought. Medzinárodná konferencia „Religion, Civil Religion, and the Common Good“, na Centre for Aristotelian Studies in Ethics and Politics“ konaná na London Metropolitan University, Londýn, 20. – 21. 6. 2012.

  18. *** Aspekty koncepcie človeka Alasdaira MacIntyra. Medzinárodná konferencia „Antropologické koncepcie v dejinách filozofie a v súčasnej filozofii“, Centrum pre štúdium patristických, stredovekých a renesančných textov Teologickej fakulty sv. Cyrila a Metoda Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika, November 26-28, 2009.

  17. ** The Primacy of Practice over Theory. Problems of MacIntyre´s Radical Contextualism. Medzinárodná konferencia „Going Back to the Roots: Plain Persons asking Questions about the Human Good and the Nature of Things“, University College Dublin, Írsko, 9. 3. 2009.

  16. ** Conservative and Radical – Alasdair MacIntyre’s Political Theory of Thomistic Aristotelianism. Medzinárodná konferencia „Theory, Practice, and Tradition: Human Rationality in pursuit of the Good Life“, Saint Meinrad School of Theology, St. Meinrad, IN, USA, 30. 7 – 3. 8. 2008.

  15. ** The EU Treaty of Lisbon, Western Materialism, and the Modern Nation State. Lessons to learn from Matthew Fforde and Alasdair MacIntyre. Prednáška na Právnickej fakulte Univerzity LUMSA v Ríme, Taliansko, 15. 5. 2008.

  14. Argument potenciality a ľudské embryá. Pojmová analýza (s Pavlom Labudom). Konferencia „Prenatálny vývoj človeka. Analýza a kritika. Katolícka univerzita v Ružomberku, 8. – 9. 11. 2007.

  13. ** MacIntyre´s Search for a Defensible Aristotelian Ethics and the Role of Metaphysics. Medzinárodná konferencia „Alasdair MacIntyre´s Revolutionary Aristotelianism: Ethics, Resistance and Utopia“, London Metropolitan University, Londýn, Anglicko, 29. 6. –1. 7. 2007.

  12. ** Slovakia, Materialism and Desocialisation. Prezentácia knihy M. Kuna (ed.): Slovensko, materializmus a desocializácia, FF KU v Ružomberku : Ružomberok, 2006, na Právnickej fakulte Univerzity LUMSA v Ríme, Taliansko, 20. 4. 2007.

  11. Otázka interrupcie a myšlienkové experimenty: prípad huslistu v bezvedomí (J.J. Thomsonová). Bioetické kolokvium, St. Francis Xaver Teologický inštitút sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne, Univerzita Komenského, Bratislava, 2.-3. 9. 2005.

  10. MacIntyre and Liberalism of Neutrality. Medzinárodná konferencia „Inclusions and Exclusions in the New Europe“, organizátor Society for Applied European Thought (UK) konaná v Tatranskej Lomnici, 3. – 8. 8. 2005.

  9. ** Slovakia, the European Constitution, and Christian Values. Prednáška na Právnickej fakulte Univerzity LUMSA v Ríme, Taliansko, 8. 3. 2005.

  8. ** The Catholic University in Central Europe: the Case of Slovakia. Prednáška na Právnickej fakulte Univerzity LUMSA v Ríme, Taliansko, 9. 3. 2005.

  7. ** MacIntyre on Tradition and the Problem of Moral Relativism. Prednáška na Právnickej fakulte Univerzity LUMSA v Ríme, Taliansko, 9. 3. 2005.

  6. Boh, kresťanské hodnoty a Ústava Európy. Prednáška na konferencii „Kresťanská idea Európy“,  Vedecký inštitút Ladislav Hanusa Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 11. 3. 2004.

  5. *** God/Christian Values and the European Constitution. Should the Latter Refer to the Former and Why? Medzinárodná konferencia za podpory Evangelische Hochschulgemeinde „Growing EU: Hopes and Fears of Members and Candidates“ organizovaná the World Students Christian Federation Central European Subregion, Linz, Rakúsko, 5. 2. 2004.

  4. ** Moral Scepticism and Liberalism of Neutrality. Konferencia „Hľadanie ľudskej identity“ konanej na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 1 2003.

  3. Niekoľko poznámok k MacIntyrovej vízii postliberálnej university. Konferencia „Človek, myslenie a spoločnosť“,  Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, 15. 10. 2002.

  2. ** MacIntyre on Tradition, Rationality and Relativism. Medzinárodná konferencia „Meanings of Community“ konaná na Univerzite Palackého v Olomouci, Česká republiky, 6. – 11. 7. 2003.

  1. ** Is Liberalism a Tradition? If So, What Is Wrong with this Tradition?, Letná škola organizovaná the Erasmus Institute with Gary Gutting, Notre Dame University, IN, USA, 23. 6. 2000.