doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor Erasmus+, Docent
  doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra filozofie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: F 416
  Telefón: +421918 722 036
  Email: eugen.zelenak@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  14:00 - 14:40

  Tento semester (ZS 2022/2023) si konzultácie dohodnite emailom.

  ORCIDAcademia.edu

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  doc. - Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 2014

  PhD. štúdium – Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2001-2006

  Mgr. štúdium v odbore filozofia - história – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 1996-2001

   

  Kvalifikačné práce:

  habilitačná práca

  Tri výklady narativizmu Franka Ankersmita

  (obhajoba FF UMB, Banská Bystrica 2014))

   

  dizertačná práca

  K problematike explanácie v historickom poznaní

  Školiteľ: Prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. (obhajoba Filozofický ústav SAV, Bratislava 2006)

   

  diplomová práca

  Problematika rekonštruktivizmu a konštruktivizmu vo filozofii dejín

  Školiteľ: Mgr. Juraj Šuch (obhajoba FHV UMB, Banská Bystrica 2001)