Architekturtheorie von Vitruv bis Wölfflin : Arbeitstexte für Germanistikstudenten

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-634-3
  Architekturtheorie von Vitruv bis Wölfflin : Arbeitstexte für Germanistikstudenten

  Publikácia Teória architektúry od Vitruvia po Wölfflina. Texty pre študentov germanistiky je antológiu teoretických textov o architektúre určených študentom germanistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Práca má didaktický charakter; krátko predstavuje najprv život a tvorbu jednotlivých autorov, ďalej nasleduje úryvok z ich diel, otázky na diskusiu a nakoniec zoznam  odporúčanej literatúry k danej problematike.