Mgr. Juraj Dvorský, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  Mgr. Juraj Dvorský, PhD.

  Kde ma nájdete

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 029
  Email: juraj.dvorsky@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  1995 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Univerzita Mateja Bela - učiteľstvo nemecký jazaky - ruský jazyk

  2006 Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Ústav svetovej literatúry, SAV Bratislava - literárna veda

  2014 Translator in Residence (júl-september), Straelen, Nemecko

  2021 (júl-august) - výskumný pobyt DAAD na Bergische Universität Wuppertal, Nemecko

   

  Aktuálna pedagogická činnosť: akademický rok 2021/2022

  - úvod do štúdia literárnej vedy

  - Dejiny nemeckej literatúry 20. storočia I

  - Dejiny nemckej literatúry 20. storočia II

  - Staršia nemecká literatúra 

  - Jazykové cvičenia I

  - Jazykové cvičenia II