doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  Docent
  doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra histórie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 015
  Email: peter.olexak@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Narodený: 1973

  Ukončené štúdium: Teologická fakulta UK v Bratislave (1997); Scoula Vaticana di Archivistica, Paleografia e Diplomatica (2000); Pontificia università Gregoriana (2004);

  Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: doktorát na Pontificia università Gregoriana v Ríme (Inquisizione romana e gli Ebrei nell età del Grande disciplinamento, školiteľ prof. Luigi Mezzadri)

  Členstvo: Vedecká rada Historického ústavu v Ríme

  Zamestnanie: Biskupský úrad Spišské Podhradie (od 1997); Katolícka univerzita (od 2004)

  Ostatné: bicyklista, turista, milovník hrozienok v koláči