doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra histórie

Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

Kancelária:
Telefón: +421918 722 015
Email: peter.olexak@ku.sk

Profesijná charakteristika

Narodený: 1973

Ukončené štúdium: Teologická fakulta UK v Bratislave (1997); Scoula Vaticana di Archivistica, Paleografia e Diplomatica (2000); Pontificia università Gregoriana (2004);

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: doktorát na Pontificia università Gregoriana v Ríme (Inquisizione romana e gli Ebrei nell età del Grande disciplinamento, školiteľ prof. Luigi Mezzadri)

Členstvo: Vedecká rada Historického ústavu v Ríme

Zamestnanie: Biskupský úrad Spišské Podhradie (od 1997); Katolícka univerzita (od 2004)

Ostatné: bicyklista, turista, milovník hrozienok v koláči