Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

Vedúci katedry
Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra histórie

Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

Kancelária:
Telefón: +421904659907
Email: miroslav.hutka@ku.sk

Profesijná charakteristika

štúdium:

1995 - 2000 vysokoškolské štúdium: Univerzita Mareja Bela v Banskej Bystrici.

2001 - 2007 doktorandské štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave.

zamestnanie:

október 2000 - súčastnosť: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra histórie.