Mgr. Ján Golian, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
Mgr. Ján Golian, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra histórie

Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

Kancelária: F 309
Telefón: +421 908 552 101
Email: jan.golian@ku.sk

Konzultačne hodiny

Utorok
08:50 - 10:25

ResearchGateORCIDAcademia.edu

Profesijná charakteristika

Narodený 1986

 

Štúdium

2005 – 2010 Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická Fakulta Bc. / Mgr. štúdium, odbor história

2010 – 2014 Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická Fakulta doktorandské štúdium, odbor slovenské dejiny

 

Kvalifikačné práce

2008 (Bc.) – Dejiny katolíckeho internátu Svoradov do roku 1945, školiteľ: HEDr. Peter Olexák, PhD.

2010 (Mgr.) – Historicko-demografická analýza krstných matrík farností Lúčky a Turíčky v 18. a 19. storočí, školiteľ: Mgr. Peter Šoltés, PhD.

2014 (PhD.) – Konfesionálne a sociálne determinanty demografického vývoja na Podpoľaní v dlhom 19. storočí, školiteľ: Mgr. Peter Šoltés, PhD.

 

Kurzy

2013 – The EHPS-Net International Summer School on Historical Demography - Introductory course. Babes-Bolyai University, Cluj, Romania

 

Zamestnanie

2014 – 2016 Národný biografický ústav, Slovenská národná knižnica v Martine, odborný redaktor

2016 – 2019 Diecézny archív v Banskej Bystrici, archivár – historik

2019 – súčasnosť – Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, odborný asistent