doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

  Vedúca katedry, katedrová koordinátorka Erasmus+, Docentka
  doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra psychológie

  Hrabovská cesta 1B
  01305 Ružomberok

  Kancelária: F202
  Telefón:
  Email: petra.lajciakova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  10:00 - 11:30

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie

  • doc. - pedagogická, poradenská a školská psychológia

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020

  • PhD. - psychológia

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004

  • PaedDr. - špecializácia psychológia

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004

  • Mgr. - psychológia

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2001


  Ďalšie vzdelávanie

  • Akreditované špecializačné štúdium zo školskej psychológie (2005 - 2006)

  Univerzita Komenského v Bratislave


  Vzdelávanie v psychoterapii

  • Akreditovaný výcvik v detskej a adolescentnej hlbinnej psychoterapii (2019 - 2020)

  PORT centrum hlbinnej psychológie, Liptovský Mikuláš

  • Experienciálny komunitný výcvik v hlbinnej psychoterapii (2008 - 2012)

  Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie, Pezinok