Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca študentov Katedry psychológie FF KU, Docent
  Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra psychológie

  Filozofická fakulta Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: F203
  Telefón:
  Email: robert.durka@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  08:50 - 09:35
  Štvrtok
  09:40 - 10:25

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  2003-2006      Katedra psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, postgraduálne doktorandské štúdium psychológie ukončené titulom philosophiae doctor (PhD.)

  1998-2003      Katedra psychológie  Fakulty Humanistiky Trnavskej Univerzity v Trnave, magisterské štúdium psychológie ukončené  titulom magister (Mgr.)

  1997-1998      Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice.

  1993-1997      Gymnázium, ul.Z.Fábryho 1, Veľké Kapušany.

  1985-1993      Základná škola, sídl. POH, Veľké Kapušany.

  Účasť na odborných podujatiach počas vysokoškolského štúdia:

  2002                2.miesto na katedrovom kole Študentskej vedeckej odbornej činnosti a úspešná účasť na česko-slovenskom kole Študentskej vedeckej odbornej činnosti.

  Pracovná prax:

  2003 - 2003    Detská psychiatrická liečebňa, Hraň, okr. Trebišov

  Pracovná pozícia: psychológ (07/2003 – 09/2003)

  2003 - 2006    Postgraduálne doktorandské štúdium KP FF TU v Trnave

  Pracovná pozícia: interný doktorand (10/2003 – 09/2006)

  2006 - 2006    Psychiatrická liečebňa Sučany, okr. Martin

  Pracovná pozícia: psychológ (11/2006 – 12/2006)

  2006 - 2009    Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce

  Pracovná pozícia: psychológ (12/2006 - 08/2009)

  2009 - doteraz   Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku

  Pracovná pozícia: odborný asistent (09/2009 - doteraz)

  Absolvované výcviky, školenia a vzdelávania:

  2004    Výcvik v práci s Rorschachovou metódou – ROR I. – podľa školy F. Méreiho

  2007    Kurz: Identifikácia intelektovo nadaných detí

  2007    Školenie v používaní programu PowerPoint

  2007    Výcvikovo-vzdelávacie školenie podľa modelu Virginie Satirovej pod názvom Cesta pozitívnej zmeny problémového jedinca

  2008    Baum test (Psychodiagnostická metóda a jej interpretácia v praxi)

  2008    Školenie užívateľov testu Woodcock-Johnson International Editions

  2008    Výcvikovo-vzdelávacie školenie pracovníkov reedukačných domovov, diagnostických centier a centier pedagogického a psychologického poradenstva a prevencie v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie drogových závislostí

  2009    Vzdelávanie multiplikačných pracovníkov pôsobiacich na školách

  2011-2012   Výcvikový kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako terapeutickej metóde

  Jazykové znalosti:

  Aktívna znalosť:         maďarský jazyk a anglický jazyk

  Pasívna znalosť:         nemecký jazyk