Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra psychológie

  Filozofická fakulta Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: F203
  Telefón:
  Email: robert.durka@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  13:00 - 13:45
  Streda
  08:50 - 09:35

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  2003-2006      Katedra psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, postgraduálne doktorandské štúdium psychológie ukončené titulom philosophiae doctor (PhD.)

  1998-2003      Katedra psychológie  Fakulty Humanistiky Trnavskej Univerzity v Trnave, magisterské štúdium psychológie ukončené  titulom magister (Mgr.)

  1997-1998      Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice.

  1993-1997      Gymnázium, ul.Z.Fábryho 1, Veľké Kapušany.

  1985-1993      Základná škola, sídl. POH, Veľké Kapušany.

  Účasť na odborných podujatiach počas vysokoškolského štúdia:

  2002                2.miesto na katedrovom kole Študentskej vedeckej odbornej činnosti a úspešná účasť na česko-slovenskom kole Študentskej vedeckej odbornej činnosti.

  Pracovná prax:

  2003 - 2003    Detská psychiatrická liečebňa, Hraň, okr. Trebišov

  Pracovná pozícia: psychológ (07/2003 – 09/2003)

  2003 - 2006    Postgraduálne doktorandské štúdium KP FF TU v Trnave

  Pracovná pozícia: interný doktorand (10/2003 – 09/2006)

  2006 - 2006    Psychiatrická liečebňa Sučany, okr. Martin

  Pracovná pozícia: psychológ (11/2006 – 12/2006)

  2006 - 2009    Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce

  Pracovná pozícia: psychológ (12/2006 - 08/2009)

  2009 - doteraz   Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku

  Pracovná pozícia: odborný asistent (09/2009 - doteraz)

  Absolvované výcviky, školenia a vzdelávania:

  2004    Výcvik v práci s Rorschachovou metódou – ROR I. – podľa školy F. Méreiho

  2007    Kurz: Identifikácia intelektovo nadaných detí

  2007    Školenie v používaní programu PowerPoint

  2007    Výcvikovo-vzdelávacie školenie podľa modelu Virginie Satirovej pod názvom Cesta pozitívnej zmeny problémového jedinca

  2008    Baum test (Psychodiagnostická metóda a jej interpretácia v praxi)

  2008    Školenie užívateľov testu Woodcock-Johnson International Editions

  2008    Výcvikovo-vzdelávacie školenie pracovníkov reedukačných domovov, diagnostických centier a centier pedagogického a psychologického poradenstva a prevencie v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie drogových závislostí

  2009    Vzdelávanie multiplikačných pracovníkov pôsobiacich na školách

  2011-2012   Výcvikový kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako terapeutickej metóde

  Jazykové znalosti:

  Aktívna znalosť:         maďarský jazyk a anglický jazyk

  Pasívna znalosť:         nemecký jazyk