prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra psychológie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: F202
  Telefón:
  Email: ivo.cermak@ku.sk

  ResearchGateORCIDWOS Researcher

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a akademická kvalifikácia

  2005: Prof., všeobecná psychológia, Masarykova univerzita v Brne

  1999: Doc., sociálna psychológia, Masarykova univerzita v Brne

  1990: CSc., psychológia, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brne

  1982: PhDr., psychológia, Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Brne

  1980: Mgr., psychológia, Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Brne

  Ďalšie vzdelanie

  2002: kurz Rorschachovej metódy

  1996 - 2003: výcvik v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii (KIP)

  Priebeh zamestnaní

  2008 - doposiaľ: profesor, Katedra psychológie FF KU Ružomberok

  2000 - 2007: riaditeľ Psychologického ústavu AV ČR

  1990 - marec 2000: vedecký pracovník Psychologického ústavu AV ČR Brno

  1986 - 1990: ašpirantské štúdium psychológie v Československej akadémii vied

  1981 - 1986: odborný psychológ v Pedagogicko-psychologickej poradni, Žďář nad Sázavou