Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 41

  Nasledije Biblii vo frazeologii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Valerij M. Mokienko
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-3-86006-406-1

  Nasledije Biblii vo frazeologii

  Die slawische Phraseologie und die Bibel / Slavjanskaja frazeologija i Biblija / Slovanská frazeológia a Biblia

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Ďalší autori:Harry Walter, Valerij M. Mokienko
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-3-86006-385-9

  Die slawische Phraseologie und die Bibel / Slavjanskaja frazeologija i Biblija / Slovanská frazeológia a Biblia

  Medzidobie: výber z publikovaných i nepublikovaných textov autora/Janko Silan

  Autor/Kolektív:Edita Príhodová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-928-3

  Medzidobie: výber z publikovaných i nepublikovaných textov autora/Janko Silan

  Ako motivovať žiakov vo vyučovaní materinského jazyka [elektronický zdroj]: metodická príručka pre učiteľov

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Ďalší autori:Beáta Murinová, Jaroslava Koníčková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-966-5

  Ako motivovať žiakov vo vyučovaní materinského jazyka [elektronický zdroj]: metodická príručka pre učiteľov

  Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny: (aktuálne výsledky výskumu a perspektívy)

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Ďalší autori:PaedDr. Beáta Murínová, PhD., Mgr. Ivana Halašová, doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU, Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-785-2

  Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny: (aktuálne výsledky výskumu a perspektívy)

  Mary Wardová – jej osobnosť a jej Inštitút

  Autor/Kolektív:Henriette Petersová, preložili Edita Príhodová, Ida Víznerová
  Vydavateľstvo:Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-89231-54-6

  Mary Wardová – jej osobnosť a jej Inštitút

  Kontexty a inšpirácie katolíckej moderny

  Autor/Kolektív:Edita Príhodová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-779-1

  Kontexty a inšpirácie katolíckej moderny

  Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie: (fond somatických frazém)

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-3-86006-368-2

  Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie: (fond somatických frazém)

  Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky, 7. – 9.11.2007)

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV
  Rok vydania:2010

  Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky, 7. – 9.11.2007)

  Sotácke nárečia severovýchodného Zemplína z aspektu petrifikácie a nivelizácie

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-549-0

  Sotácke nárečia severovýchodného Zemplína z aspektu petrifikácie a nivelizácie

  Phraseologische Studien / Frazeologičeskije issledovanija: dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie / Dinamičeskije tendencii v slavjanskoj frazeologii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Ďalší autori:Harry Walter
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-3-86006-354-5

  Phraseologische Studien / Frazeologičeskije issledovanija: dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie / Dinamičeskije tendencii v slavjanskoj frazeologii

  Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry

  Autor/Kolektív:Edita Príhodová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-562-9

  Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry

  Základy jazykového a literárneho vzdelávania II.: úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-430-1

  Základy jazykového a literárneho vzdelávania II.: úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry

  Základy jazykového a literárneho vzdelávania I.: úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-429-5

  Základy jazykového a literárneho vzdelávania I.: úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry

  Vývin súčasnej frazeológie: východiská, podoby, uplatňovanie, akceptácia

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Jozef Mlacek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-519-3

  Vývin súčasnej frazeológie: východiská, podoby, uplatňovanie, akceptácia

  Túry do textúry I. [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...): zborník príspevkov zo študentskej konferencie

  Autor/Kolektív:Edita Príhodová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-432-5

  Túry do textúry I. [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...): zborník príspevkov zo študentskej konferencie

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné II.

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Jaromíra Šindelářová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-448-6

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné II.

  Frazeologické štúdie V: princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Ďalší autori:Peter Ďurčo
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-8084-204-8

  Frazeologické štúdie V: princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-8084-194-2

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné

  Odborová didaktika pri príprave učiteľa materinského jazyka a cudzieho jazyka = Fachdidaktik im Mutter-und Fremdsprachenunterricht: (slovenčina, čeština, nemčina) = (Slowakisch, Tschechisch, Deutsch)

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2006
  ISBN:80-8084-082-2

  Odborová didaktika pri príprave učiteľa materinského jazyka a cudzieho jazyka = Fachdidaktik im Mutter-und Fremdsprachenunterricht: (slovenčina, čeština, nemčina) = (Slowakisch, Tschechisch, Deutsch)