doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra slovenského jazyka a literatúry

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: F 303
  Telefón: +421 918 722 046
  Email: viera.kovacova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  14:40 - 16:10

  ResearchGateORCIDSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  • doc. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra
  • PhD. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - Slavistický kabinet Slovenskej akadémie vied v Bratislave: odbor slavistika – slovanské jazyky
  • PhDr. - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove: odbor slovenský jazyk a literatúra
  • Mgr. - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove: odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk – dejepis