prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra slovenského jazyka a literatúry

  Hrabovská cesta 1B
  03401 Ružomberok

  Kancelária: F 312
  Telefón: +421918 722 070
  Email: milan.ligos@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  16:00 - 17:00
  Štvrtok
  13:00 - 14:00

  Každý týždeň. V utorok budú konzultácie online na MS-T (podľa dohody). Vo štvrtok na katedre u seba F 312 (podľa dohody). Dôležité: Na konzultácii sa treba vopred dohodnúť, t. j. avizovať záujem mailom.

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Priebeh doterajšej profesijnej praxe:

   

  1969 – 1976      ONV- odbor školstva v Dolnom Kubíne, učiteľ ZŠ, G (externe)

  1976 – 1978      Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UK v Trnave, interná vedecká  ašpirantúra

  1978 – 1979      Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UK v Trnave, asistent, externá  vedecká ašpirantúra

  1979 – 1984      Okresná pedagogicko-psychologická poradňa v Dolnom Kubíne, odborný pracovník – metodik pre výchovných poradcov

  ONV- odbor školstva v Dolnom Kubíne, učiteľ ZŠ, učiteľ – metodik pri  Okresnom pedagogickom stredisku v D. Kubíne

  Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, odborný asistent na čiastkový úväzok

  1984 – 1986      Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, odborný asistent a vedúci oddelenia pre učiteľstvo ZŠ

  1986 – 1995      ONV – odbor školstva v Dolnom Kubíne, učiteľ – metodik na základnej  škole, zástupca riaditeľa, metodik pre ďalšie vzdelávanie učiteľov  slovenského  a nemeckého jazyka pri okresnom pedagogickom stredisku,

  vedúci odboru školstva ONV v Dolnom Kubíne (1990 – 1991)

  1995 – 2000     Pedagogický inštitút Trnavskej univerzity, Katecheticko-pedagogická fakulta  Žilinskej univerzity v Ružomberku, prodekan pre vzdelávanie,  člen Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickom inštitúte TU, na  Katecheticko-pedagogickej fakulte ŽU v Ružomberku

  docent od r. 1997

  2000 – 2001    Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, poverený dekan fakulty, prorektor pre  vzdelávanie KU v Ružomberku

  2000 -      člen Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty KU v Ružomberku

  m. prof. pre teóriu vyučovania slovenského jazyka, funkčné miesto na  Katedre slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku (od r. 2003)

  2011 - profesor v odbore: odborová didaktika - slovenský jazyk a literatúra