Mgr. Petra Polievková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  Mgr. Petra Polievková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra žurnalistiky

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: F 301
  Telefón:
  Email: petra.polievkova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  13:00 - 14:30

  LS 023/24 prosím vždy avizovať tému konzultácie vopred (po dohode možné aj online, príp. v inom termíne)

  ResearchGateORCID

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  - externé doktorandské štúdium na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Ružomberku

  - magisterské štúdium na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici  v odbore slovenský jazyk a literatúra – história

  - gymnázium v Banskej Bystrici

  Pracovné skúsenosti:

  - Fakulta masmedálnej komunikácie UCM v Trnave - odborný asistent

  - SAŽP - špecialista pre vzdelávanie a školské projekty

  - BBSK - oddelenie pre styk s médiami a verejnosťou

  - pôsobenie v regionálnom školstve