PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, (momentálne na rodičovskej dovolenke), Docentka
  PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra žurnalistiky

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: hedviga.tkacova@ku.sk

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD. bola v rámci doktorandského štúdia žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku oslovená hĺbkou teológie, pastoračnej práce a sociálnej pomoci. Rozhodla sa preto pre ďalšie štúdium, ktoré začalo bakalárskym študijným programom Misijná práca, pokračovalo magisterským programom so zameraním na Manažment a riadenie sociálnej pomoci a dospelo k rigoróznej skúške v oblasti misie a sociálnej práce v kontexte medzináboženského dialógu a druhej rigoróznej skúške z oblasti religionistiky. Pastoračná práca, sociálna práca a religionistika boli dôležitou súčasťou každého z týchto študijných programov, a tak prirodzene rástlo nielen poznanie problematiky, ale aj pedagogické nadšenie a praktická účasť v podobe publikačných výstupov v týchto oblastiach. V tom čase pôsobila Hedviga Tkáčová ako odborná asistentka na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline a paralelne pôsobila aj ako riaditeľka komunikačného oddelenia, kde zabezpečovala prácu a vzťahy s verejnosťou (Public Relation).

  V posledných rokoch vníma rastúci záujem o manažment ľudských zdrojov, otázky kultúrnej rozmanitosti a atraktívneho využitia médií vo vzdelávaní, čo sprevádza nikdy neslabnúci záujem o médiá a nové médiá. Posledné menované otvorilo možnosť návratu na Katolícku univerzitu v Ružomberku, kde dnes pôsobí ako odborná asistentka (momentálne na rodičovskej dovolenke). Publikuje na domácej aj zahraničnej scéne v oblasti nových médií, dezinformačných médií a manažmentu vzdelávania s využitím sociálnych médií.