Faith & Freedom

    Donor: Nanovic Institute, University of Notre Dame (Indiana, USA)

    Informácie o projekte

    Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Jan 0001
    Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.
    Zahraničný projekt:áno