prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Prodekanka, Profesorka
  prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra žurnalistiky

  Hrabovská cesta 1B
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 313
  Telefón: +421918 722 076
  Email: terezia.roncakova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  10:00 - 12:00

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUSGoogle Scholar

  Profesijná charakteristika

  Prof. Terézia Rončáková, PhD., (nar. 1980 v Žiline) po skončení štúdia žurnalistiky na FF UK v Bratislave (2002) pôsobila ako novinárka v tlačovej agentúre SITA, v Katolíckych novinách a vo Vatikánskom rozhlase v Ríme. Súčasne obhájila dizertačnú prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku (2006). Habilitovala sa na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2012) a inaugurovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku (2023). Vedecký záujem sústredí na publicistický a náboženský štýl a na žurnalistickú žánrológiu. Pôsobí na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Angažuje sa ako členka Spoločenstva Ladislava Hanusa, združenia mladých katolíckych novinárov Network Slovakia a Fóra pre verejné otázky.