Інформація для студентів ВНЗ, які прибувають в зв’язку з війною в Україні

  Католицький університет в Ружомберку надає можливість продовжити навчання студентам з України.
  Інформація для студентів ВНЗ, які прибувають в зв’язку з війною в Україні

  Для студентів з України, які прибувають у Словаччину, Католицький університет в Ружомберку надає можливість продовжити своє перерване навчання за тією самою або подібною навчальною програмою. Студенти ВНЗ на території України можуть подати заявку на навчання в нашому університеті в рамках програми обміну «KU4UA» за всіма навчальними програмами всіх ступенів навчання.

  Студент може подати заявку на продовження навчання в КУ в Ружомберку в рамці програми обміну. Згодом він/вона може бути прийнятий/ою і зможе відвідувати заняття в Католицькому університеті в Ружомберку. Для зарахованого студента КУ, міністерство подасть заявку щодо отримання спеціальної фінансової підтримки в розмірі до 2000€, в разі отримання якої, студент зможе використати її як підтримку в навчанні в Словаччині.  

  Зацікавлені у такому способі продовження навчання відп. програмі обміну, мають заповнити заявку та надіслати її на maria.kozova@ku.sk  до кінця травня 2022 року.

  Перелік реалізованих навчальних програм на факультеті мистецтв Католицького університету в Ружомберку є  доступний тут.

   

   

  Informácia pre študentov vysokých škôl prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny

  Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka vysokoškolákom z Ukrajiny možnosť pokračovať v štúdiu.

  Pre vysokoškolákov z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko, Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka možnosť pokračovať v ich prerušenom štúdiu v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe. O štúdium na našej univerzite sa v rámci výmenného programu „KU4UA“môžu uchádzať študenti vysokej školy so sídlom na území Ukrajiny v rámci všetkých študijných programov všetkých stupňov štúdia.

  Študent sa môže prihlásiť na pokračovanie v štúdiu na KU v Ružomberku v rámci výmenného programu. Následne môže byť prijatý a môže navštevovať výučbu na KU v Ružomberku. Na takto prijatého študenta KU požiada ministerstvo o špeciálnu finančnú podporu až do výšky 2000,- EUR, ktorú, ak bude pridelená, získa študent na podporu štúdia na Slovensku.

  Záujemcovia o takéto pokračovanie v štúdiu, resp. o výmenný program musia vyplniť prihlášku a zaslať ju na maria.kozova@ku.sk do konca mája 2022.

  Zoznam realizovaných študijných programov na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku je dostupný tu