Konvent akademických senátov 2022

  V Bratislave sa 29.8. – 31.8. 2022 konal Konvent akademických senátov, na ktorom sa zišli študenti, predovšetkým pôsobiaci v senátoch, zo všetkých univerzít na Slovensku.
  Konvent akademických senátov 2022

  Katolícku univerzitu na podujatí zastupovali traja študenti: Martin Junek, Dominik Veľas a Štefan Vranovský. Zámerom stretnutia bolo zvýšenie kvality s cieľom budovať uvedomelú vysokoškolskú študentskú samosprávu. Študenti absolvovali zaujímavé prednášky, diskusie a workshopy. Medzi hlavné témy patrila novela vysokoškolského zákona, zabezpečovanie kvality, kreovanie študentskej samosprávy či informovanie o pôsobení zahraničných a medzinárodných študentských úniách. Súčasťou bohatého programu boli aj mnohí hostia z Ministerstva školstva Slovenskej republiky, zo Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a zo zahraničia.

   

  Martin Junek

  podpredseda akademického senátu za študentskú časť