Literatúra a migrácia

    Naša vyučujúca publikovala novú vysokoškolskú učebnicu.
    Literatúra a migrácia

    Paulína Šedíková Čuhová z Katedry germanistiky FF KU práve vydala vysokoškolskú učebnicu Literatúra a migrácia (Verbum 2021), ktorá je sprevádzajúcim materiálom pri výučbe literatúry autorov a autoriek so skúsenosťou migrácie a môže slúžiť aj ako doplnkový materiál pri vyučovaní po nemecky písanej literatúry po roku 1960. Je určená pre študentov a študentky germanistiky, avšak vďaka tomu, že je napísaná v slovenskom jazyku, môže byť tiež vhodným doplnkovým študijným materiálom pri štúdiu literatúr iných jazykov.

    Autorka v nej upriamuje pozornosť na vznik, vývoj, dejiny, recepciu, stav výskumu tejto literatúry v po nemecky hovoriacich krajinách, možnosti náhľadu a prístupov k tejto literatúre, definície potrebnej terminológie, ako aj odkazy na vedcov zaoberajúcich sa danou témou. Druhú časť učebnice tvoria ukážky z vybraných textov a biografické údaje k vybraným autorom a autorkám, pričom cieľom po prečítaní ukážky je v dialógu prostredníctvom otázok za textom ukázať možnosti analýzy a interpretácie daného diela tak, aby študenti a študentky porozumeli jeho významu.