Na KU sa konala konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore

  Konferencia v dvoch sekciách, vedeckej a odbornej ponúkla priestor na vzájomné zdieľanie a výmenu skúseností medzi jednotlivými účastníkmi.
  Na KU sa konala konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore

  Výskumníci z akademickej sféry, zástupcovia štátnych orgánov a tretieho sektora sa v utorok 7.2. stretli v Ružomberku na konferencii Bezpečnosť detí v digitálnom priestore. Približne 100 registrovaných účastníkov  si mohlo vypočuť príspevky riaditeľky Národneho koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) Márie Vargovej, Hany Macháčkovej z Masarykovej univerzite v Brne a výskumného tímu z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Okrem týchto hlavných prednášajúcich vystúpilo s príspevkami ďalších 12 hostí.

   

  „Dnes sme spojili ľudí zo štátnej správy, občianskych združení aj výskumu. Zúčastnili sa ľudia, ktorí priamo pracujú s deťmi, učia ich, spolu s nimi prekonávajú mnohé prekážky, dohliadajú na ich zdravie, máme tu ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s obeťami násilia aj páchateľmi. Boli sme tu aj takí, ktorí tvoríme politiky a snažíme sa pripomínať si, že za každým paragrafom alebo vetou strategického materiálu sú deti, ich bezpečie a ich príbehy," uviedla riaditeľka NKS Mgr. Mária Vargová.

  Výskumný tím z Katolíckej univerzity tvorili Juraj Holdoš, Pavel Izrael, Angela Almašiová a Katarína Kohútová. Predstavili výsledky reprezentatívneho výskumu Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku v roku 2022.“Sme radi, že svojím výskumom môžeme prispieť k tomu, aby rozliční aktéri pri nastavovaní štátnych politík, preventívnych či vzdelávacích aktivít pre bezpečnosť detí v online priestore vychádzali z kvalitných a spoľahlivých dát, ktoré náš výskum prináša,“ doplnil Pavel Izrael.

   

  Konferencia bola spolufinancovaná z ESF v rámci OP ĽZ, Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím.