Nová didaktická učebňa na FF KU

    Na Filozofickej fakulte FF KU otvorili novú didaktickú učebňu pre študentov učiteľstva
    Nová didaktická učebňa na FF KU

    V stredu 14. 9. 2022 bola na FF KU otvorená nová didaktická učebňa. Učebňa sa nachádza na štvrtom poschodí a určená je predovšetkým študentom učiteľstva. Vďaka modernému vybaveniu si v nej študenti pod vedením odborových didaktikov osvoja základy práce s interaktívnou tabuľou a vyskúšajú si mikrovyučovanie (microteaching), ktoré predstavuje akýsi medzistupeň medzi teoretickou a praktickou prípravou budúcich učiteľov. Pri mikrovyučovaní si študenti môžu precvičiť rôzne vyučovacie metódy v krátkych výstupoch (mikrovýstupoch), ktoré si nakrútia a následne analyzujú. FF KU vypočula žiadosti študentov učiteľstva a zriadila didaktickú učebňu s cieľom zvýšiť pripravenosť  študentov nielen na výstupovú pedagogickú prax, ktorú absolvujú v rámci štúdia, ale aj pripravenosť na reálnu školskú prax.