Prvé stretnutie grantového tímu VEGA Podoby a funkcie minimalizmu v súčasnej slovenskej poézii

    Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU realizuje projekt o minimalizme v slovenskej poézii.
    Prvé stretnutie grantového tímu VEGA Podoby a funkcie minimalizmu v súčasnej slovenskej poézii
    V piatok a v sobotu 17. a 18. júna 2022 sa v Ružomberku uskutočnilo prvé stretnutie grantového tímu VEGA, ktorého trojročným plánom je zmapovať podoby a funkcie minimalizmu v ponovembrovej slovenskej poézii. Prvé stretnutie malo metodologický charakter. Pozvaní hostia – hudobný skladateľ Peter Machajdík a kurátok, VŠ pedagóg a riaditeľ Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Richard Gregor predniesli v rámci pracovného seminára príspevky o estetike, podobách a štýle minimalizmu v hudbe a vo výtvarnom umení; tieto oblasti dali následne impulz pre rozvoj minimalizmu v priestore literatúry. Grantový tím, ktorého vedúcou je doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku, tvorí šesť ďalších členov: Mgr. Eva Urbanová, PhD. (FF KU v Ružomberku), doc. Mgr. Veronika Rácová (FF UKF Nitra), Mgr. Zuzana Husárová, PhD. (PF UK Bratislava), Mgr. Mária Halašková (PF UK Bratislava), doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta (FU TU Košice) a Mgr. Viktor Suchý (FF UK Bratislava). Záznam zo stretnutia bude sprístupnený na stránke KSJL.