Tradičná konferencia doktorandov

    Na našej fakulte sa v decembri uskutočnila tradičná konferencia doktorandov.
    Tradičná konferencia doktorandov

    Jedenásť pohľadov na aktuálne otázky výskumu humanitných vied bolo odprezentovaných 8. decembra 2021 na konferencii doktorandov, ktorú sme, už tradične, organizovali na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Kvôli epidemiologickým opatreniam bola aj tento rok zvolená on-line forma prezentovania príspevkov. Tie boli rozdelené do troch sekcií – historické vedy, filozofia a mediálne a komunikačné štúdiá. Po každej časti, resp. po niektorých príspevkoch, nasledovala diskusia zúčastnených. Na konferencii sa predstavili so svojimi príspevkami doktorandi FF KU. Okrem nich boli na nej prítomní aj študenti ďalších študijných programov, vyučujúci a hostia.