V Ružomberku sa konala konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

  Výskumníci z akademickej sféry, zástupcovia štátnych orgánov a tretieho sektora sa v utorok 6.2. stretli na Katolíckej univerzite v Ružomberku na konferencii Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024.
  V Ružomberku sa konala konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

  Viac ako 100 registrovaných účastníkov si v plenárnej časti mohlo vypočuť príspevky Ľuboša Kukliša, zástupcu z Európskej komisie, psychologičky Evy Gajdošovej z Paneurópskej vysokej školy, Vladimíra Lichnera z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a výskumného tímu z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Okrem týchto hlavných prednášajúcich vystúpilo s príspevkami ďalších 23 hostí.

   

  Konferencia prebehla v štyroch sekciách: vedeckej, dvoch odborných a jednej doktorandskej. Ponúkla priestor na prezentáciu výskumných zistení či zdieľanie a výmenu skúseností medzi zástupcami akademikov a odborníkmi pracujúcimi priamo s deťmi.

  „Musíme si pripustiť, že súčasná dospelá generácia je v online svete turistami. Súčasné deti sú v nej naopak domorodci. V online prostredí sa orientujú deti oveľa lepšie a rýchlejšie. Takéto podujatia nám pomáhajú aspoň do istej miery porozumieť digitálnemu prostrediu a tak sa udržať v živote detí a nedeliť svety na ten náš a ten ich ale spoločne tvoriť jeden svet, ktorý bude o niečo bezpečnejší ," uviedla riaditeľka NKS Mgr. Mária Vargová.

  Výskumný tím z Katolíckej univerzity tvorili Juraj Holdoš, Pavel Izrael, Angela Almašiová a Katarína Kohútová. Predstavili výsledky reprezentatívneho výskumu : Vybrané formy rizikového správania detí a mládeže v roku 2023. “Už tretí rok po sebe sme realizovali reprezentatívny výskum, ktorý rozličným aktérom v politike, prevencii či vzdelávaní v súvislosti s bezpečnosťou detí ponúka kvalitné a spoľahlivé dáta. Teší nás, že konferencia na Katolíckej univerzite v Ružomberku dokáže pritiahnuť odborníkov z celého Slovenska,“ doplnil Pavel Izrael.

   

  Podobne ako minulý rok aj druhý ročník konferencie sa uskutočnil pri príležitosti Medzinárodného dňa bezpečnejšieho internetu, ktorý je zameraný na bezpečnejšie a zodpovednejšie používanie internetu prevažne v skupine detí a mladých. V rámci tohto dňa sa v jednotlivých krajinách koná množstvo aktivít s cieľom rozvoja digitálnej gramotnosti.