Vydali sme knihu o Marianovi Kočnerovi ako „toxickej celebrite“

    Vydali sme knihu o Marianovi Kočnerovi ako „toxickej celebrite“

    Na medzinárodnej konferencii Prominent – celebrita – outsider odprezentoval 9. novembra autorský kolektív pod vedením prof. Terézie Rončákovej z našej katedry žurnalistiky a doc. Anny Sámelovej z Katedry žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave monografiu Sláva a tieň. Mediálna cesta Mariana Kočnera k statusu „toxickej celebrity“. Tím 11 autorov z oboch univerzít tri roky podrobne analyzoval vývoj mediálneho obrazu M. Kočnera od roku 1995, keď za éry „mečiarizmu“ vstúpil do mediálnej pozornosti ako jeden z protagonistov kauzy Technopol, súvisiacej so zavlečením Michala Kováča ml. do Rakúska. Odvtedy jeho podnikateľskú a politickú dráhu lemovali mnohé ďalšie kauzy a mnohé mediálne nálepky.

    Monografia priniesla 15 tzv. „mediálnych rámcov“, typických pre rôznych kočnerov u nás aj v zahraničí – ako napr. Čičikov, Jánošík, Čierny Peter, spin doctor, mafiózo, boháč, inovátor, toxická osoba... Rozsiahlu analýzu vychádzajúcu z viac než 100-tisícovej vzorky novinárskych textov autori obohatili o rozhovory so spolužiakmi a známymi M. Kočnera. Vedecký text tak spestrili príbehy z Kočnerových študentských rokov či o jeho správaní v konkrétnych aférach. Svoje odborné zistenia tvorcovia reflektovali v rozhovoroch so súčasnými najuznávanejšími mediálnymi autoritami na Slovensku a v Česku prof. Jurajom Rusnákom, prof. Janom Jirákom a Karolom Hvížďalom.

    Kniha vyšla vo vydavateľstve Katolíckej univerzity v Ružomberku VERBUM a je voľne dostupná na webe FF KU (klikni tu).

    Ilustračné foto: Trend