Vyšlo nové číslo časopisu Kultúrne dejiny

  Prečítajte si príspevky v aktuálnom čísle Kultúrnych dejín!
  Vyšlo nové číslo časopisu Kultúrne dejiny

  V týchto dňoch vyšlo nové číslo (1/2022) časopisu Kultúrne dejiny. Čitatelia v ňom nájdu päť príspevkov, z nich tri vedecké články a dve materiálové štúdie. Prvý text od Evy Veselovskej Notátor ako nositeľ identity. Česká notácia v neskorostredovekých rukopisoch strednej Európy sa venuje iluminovaným rukopisom z 14. a 15. storočia a identifikácii dobových notátorov. Druhý príspevok Toponymum Kandia – svedok histórie je z autorského pera Márie Belákovej. Autorka v ňom predstavila veľmi frekventované toponymum, ktoré sa používalo a používa naprieč civilizáciami a kultúrnym prostredím. Pavol Matula sa v texte Jubilejná Výstava východu ČSR v roku 1938 venoval málo spracovanej udalosti na sklonku existencie Československej republiky. Dvojica autorov Anton Liška a Peter Borza v príspevku Pastiersky list prešovského biskupa Gregora Tarkoviča z júla 1831 sa venovali prekladu a analýze pastierskeho listu Gregora Tarkoviča, v ktorom sa eparcha venoval cholerovej epidémii, ktorá napadla územie diecézy. Anabela Katreničová v texte Morálne zásady manželov v Augustínovom spise De bono coniugali sa zamerala na analýzu diela sv. Augustína, v ktorom sa venoval otázkam manželstva a učenia cirkvi o tomto inštitúte v ranokresťanskom období.

  V časopise čitatelia nájdu aj rozhovorom so srbským historikom Durom Hardim, viacero recenzií, anotácií nových historických kníh a správ z vedeckých podujatí. V rubrike internetové odkazy sa čitatelia môžu zoznámiť s webovými stránkami zameranými na osobnosť Krištofa Kolumba a jeho výprav na americký kontinent.

   

  Full-texty celého čísla sú dostupné na webstránke časopisu.