XXXII. Medzinárodná filozofická olympiáda (IPO)

  V dňoch 16. – 19. mája 2024 sa vo fínskych Helsinkách konal 32. ročník Medzinárodnej filozofickej olympiády (IPO) s účasťou študentov a učiteľov z viac ako 50 krajín sveta, vrátane Slovenska.

  IPO je každoročná filozofická súťaž pre študentov stredných škôl, ktorej sa zúčastňujú víťazi národných súťaží, aby si zmerali sily v zručnosti písania filozofickej eseje na špecifickú tému.  

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/International_Philosophy_Olympiad_official_Logo%2C_made_by_Sacha_Pierluigi_%28France%29.pngCieľom podujatia je podporovať filozofické vzdelávanie na úrovni stredných škôl zvyšovať záujem o filozofiu medzi mladými ľuďmi a kultivovať schopnosť kritického a tvorivého uvažovania o problémoch moderného sveta. Počas podujatia majú študenti príležitostí na osobné kontakty s mladými ľuďmi z rôznych krajín a vzájomné kultúrne a intelektuálne obohatenie. 

  Na tohtoročné podujatie postúpili prví dvaja študenti zo slovenského kola filozofickej olympiády: Marina Rembovská a Miroslava Baricova z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Za učiteľov krajinu reprezentovali Ján Hrkút a Ivan Koniar z katedry filozofie FF KU, ktorí sa zároveň podieľali na hodnotení prác ako členovia medzinárodnej komisie učiteľov.

  Súťažiaci mali možnosť reagovať svojou esejou na jeden z citátov Mose Maimonida, Francisca de Vitoriu, Seily Benhabib a Kate Crawford. Tradične bohatý sprievodný program tvorili prednášky, workshopy a voľba nového loga Medzinárodnej filozofickej olympiády.

  Podľa hodnotenia poroty dve najlepšie práce napísali študenti z Činy a Nemecka. Esej slovenskej študentky Miroslavy Baricovej bola ocenená čestným uznaním (Honorary Mention). Miroslave srdečne blahoželáme a obidvom študentkám ďakujeme za reprezentáciu Slovenska.

  Táto aktivita sa realizovala v rámci projektu č. 101127675 European Perspectives on Climate, Conflict and Migration (EUPECCOM), ktorý bol podporený schémou Erasmus+ Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Modules. http://eupeccom.ku.sk

  https://the25percent.eu/wp-content/uploads/Co-Funded-By-the-EU.png