Deň otvorených dverí na FF KU v Ružomberku - Online

    Virtuálny Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutoční 9. 2. 2022 prostredníctvom oficiálneho facebook konta Katolíckej univerzity v Ružomberku vo forme online streamu v čase od 10,00 hod. Jeho súčasťou bude online prezentácia univerzity, jej fakúlt a ponúkaných študijných programov. Pýtať sa môžete aj prostredníctvom facebook konta Filozofickej fakulty KU v Ružomberku.
    Deň otvorených dverí na FF KU v Ružomberku - Online
    Začiatok (dátum, čas):9. 2. 2022, 10:00
    Koniec (dátum, čas):9. 2. 2022, 12:00