Erasmus+ informačný seminár

    Naplánuj si v novom roku poznávanie Európy
    Začiatok (dátum, čas):13. 12. 2022, 12:00
    Koniec (dátum, čas):13. 12. 2022, 13:00