Konferencia: Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

  Digitálny priestor je neoddeliteľnou súčasťou života detí a mladých ľudí. Prináša im mnoho príležitostí, ale aj výziev. Konferencia o využívaní digitálneho priestoru deťmi a mladými je platformou na stretnutie výskumníkov, odborníkov z praxe a zástupcov organizácií, ktoré sa venujú tejto problematike. Cieľom konferencie je zdieľať poznatky a skúsenosti, diskutovať o výzvach a príležitostiach digitálneho sveta a spoločne hľadať riešenia.
  Konferencia: Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024
  Začiatok (dátum, čas):6. 2. 2024, 10:00
  Koniec (dátum, čas):6. 2. 2024, 16:00
  Usporiadateľ:Filozofická fakulta
  WWW:euko.ku.sk/index.php/bezpecnost-deti-v-digitalnom-priestore-konferencia-2024/?fbclid=IwAR0qU64QRE7OgThH-SFJUtLZeIbvrXrrFNiUIw7InLxiCWMZmQ5WK4nr6eQ

  Tematické okruhy

  Otvorenie registrácie: 20.10.2023 Koniec registrácie: 20.1.2024 Oznam o (ne)akceptácii abstraktov: 25.1.2024 Uhradenie konferenčného poplatku: 20.1.2024 Zverejnenie programu: 25.1.2024 Konferencia: 06.2.2024 Dátum odovzdania príspevkov do zborníka: 06.02.2024 Publikácia zborníka: Leto 2024

  Ďalšie informácie

  Predbežný program 9:00 – 10:00 Registrácia 10:00 – 10:15 Otvorenie konferencie 10:15 – 12:00 Keynote speakers 12:00 – 13:00 Obed 13:00 – 16:00 Prezentácie a diskusie v dvoch sekciách