Konferencia: V šľapajach svätého Františka z Assisi

    V roku 2023 si pripomíname 800 rokov od schválenia Potvrdenej reguly a prvých jasličiek v Greccio (1223). Zároveň si pripomíname 40 rokov od násilnej akcie ŠtB zameranej voči františkánskej rodine na Slovensku. Pri príležitosti týchto výročí františkánska rodina na Slovensku v spolupráci s Filozofickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedrou histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavom pamäti národa v Bratislave a ďalšími partnermi pripravuje konferenciu, ktorej cieľom je uvažovať nad minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou františkánskej rodiny na Slovensku. Konferencia chce ponúknuť priestor na diskusiu odborníkom i nasledovníkom Františka z Assisi. Jej zámerom je čiastočne zmapovať doterajší výskum, otvoriť priestor pre ďalší výskum a osláviť františkánske jubileá.
    Začiatok (dátum, čas):20. 11. 2023, 8:00
    Koniec (dátum, čas):20. 11. 2023, 18:00
    Usporiadateľ:Filozofická fakulta
    Kategória:Konferencia domáca (v SR)