Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce - Pavel Izrael

    Téma habilitačnej prednášky: Komunikácia v médiách z pohľadu komunikačných vzorov v rodine Názov habilitačnej práce: Koncept rodičovskej mediácie používania médií
    Začiatok (dátum, čas):6. 10. 2021, 14:30
    Koniec (dátum, čas):6. 10. 2021, 15:30
    Usporiadateľ:Filozofická fakulta
    Kategória:Prednášky