Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky - Norbert Vrabec

    Téma inauguračnej prednášky: Potenciál využívania digitálnych médií v procese mediálnej výchovy
    Začiatok (dátum, čas):6. 10. 2021, 13:00
    Koniec (dátum, čas):6. 10. 2021, 14:00
    Usporiadateľ:Filozofická fakulta
    Kategória:Prednášky