Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky - Terézia Rončáková

    Téma inauguračnej prednášky: Médiá a náboženstvo – alebo médiá AKO náboženstvo? Teologická konfrontácia náboženskej terminológie v mediálnych a celebritných štúdiách
    Začiatok (dátum, čas):6. 10. 2021, 10:30
    Koniec (dátum, čas):6. 10. 2021, 11:30
    Usporiadateľ:Filozofická fakulta
    Kategória:Prednášky