Slovenská kazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV - pobočka Ružomberok a Katedra slovenského jazyka FF KU

    Vás srdečne pozývajú na prednášku prof. PaedDr. Milana Ligoša, CSc.
    Začiatok (dátum, čas):13. 4. 2023, 13:00
    Koniec (dátum, čas):13. 4. 2023, 15:00