Spomienka na prof. Tadeusza Zasepu

    Spomienka pri príležitosti 5. výročia úmrtia
    Začiatok (dátum, čas):27. 9. 2021, 8:30
    Koniec (dátum, čas):27. 9. 2021, 13:00
    Usporiadateľ:Filozofická fakulta