Stretnutia s profesionálmi

    Katedra žurnalistiky FF KU Vás pozýva na prednášku a diskusiu: Samizdat v období komunizmu a prenasledovania veriacich na Slovensku
    Začiatok (dátum, čas):21. 3. 2023, 8:30
    Koniec (dátum, čas):21. 3. 2023, 12:00