Stretnutie s absolventkou

  Diskusia s absolventkou Katedry germanistiky FF KU Alenou Beyer.
  Začiatok (dátum, čas):9. 3. 2022, 9:00
  Koniec (dátum, čas):9. 3. 2022, 10:00
  Miesto:F 403, FF KU
  Usporiadateľ:Filozofická fakulta

  Katedra germanistiky organizuje dňa 9.3. 2022 od 9.00 v miestnosti F 403 besedu s Ing. Alenou Beyer. Kolegyňa Beyer je naša absolventka a učiteľka nemčiny so skúsenosťami s vyučovaním nemeckého jazyka doma i v zahraničí. Zároveň je autorkou učebných materiálov, posudzovateľkou jazykových zručností uchádzačov o jazykové certifikáty. Budúcim učiteľom cudzích jazykov okrem tipov na absolvovanie seminárov ďalšieho vzdelávania poradí ako sa vyznať v legislatíve týkajúcej sa práce učiteľa.