Týždeň vedy a techniky 2022

    Podujatia na FF KU
    Začiatok (dátum, čas):7. 11. 2022, 13:00
    Koniec (dátum, čas):11. 11. 2022, 10:00