UNIUM 2024

  Katolícka univerzita v Ružomberku Vás pozýva v termíne 22.-25. apríla 2024 medzinárodný multižánrový festival Akademický Ružomberok - UNIUM 2024.
  UNIUM 2024
  Začiatok (dátum, čas):22. 4. 2024, 9:45
  Koniec (dátum, čas):25. 4. 2024, 18:00

  Medzinárodný multižánrový festival Akademický Ružomberok UNIUM 2024 sa otvára pre širokú verejnosť 4. krát, ako súčasť budovania identity akademickej tradície. UNIUM v názve odkazuje na univerzitu ako srdce podujatia, ale aj na umenie a ľudský um, a tiež univerzum, ktoré nás spája a dáva možnosť ho spoločne vytvárať. Postupnými krokmi chceme z neho urobiť podujatie, ktoré bude fórom hodnotovej a intelektuálnej formácie mladých ľudí, pri ktorej radi privítame aj širšiu verejnosť. Diskusie, workshopy, literárne čítačky, hudobné koncerty, súťaž v mediálne tvorbe tvoria už jeho stabilnú kostru.

  Jednotlivé súčasti programu festivalu budú prebiehať v priestoroch Katolíckej univerzity a jej fakúlt (Univerzitná knižnica KU, Výstavná miestnosť v priestoroch rektorátu KU, Organová sieň v priestoroch FZ KU, priestory  Filozofickej fakulty KU). Z vybraných aktivít bude zabezpečený aj online prenos, ktorý bude šírený prostredníctvom sociálnych sietí KU.