Veni Sancte 2022

  Katolícka univerzita v Ružomberku Vás pozýva na slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023, spojené s inauguráciou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslava Demka.
  Veni Sancte 2022
  Začiatok (dátum, čas):21. 9. 2022, 9:30
  Koniec (dátum, čas):21. 9. 2022, 14:00
  Usporiadateľ:Rektorát

  Katolícka univerzita v Ružomberku, rektor KU v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., oznamuje študentom a zamestnancom KU v Ružomberku a na pracoviskách v Levoči, Košiciach a Spišskom Podhradí, že študenti, ktorí sa dňa 21. septembra 2022 zúčastnia slávnostného Veni Sancte spojeného s otvorením akademického roka 2022/2023 a inauguráciou rektora KU v Ružomberku, sú ospravedlnení z vyučovacieho procesu.