Voľby do akademických senátov

  V marci sa uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS KU a AS FF KU.
  Začiatok (dátum, čas):14. 3. 2022, 10:00
  Koniec (dátum, čas):14. 3. 2022, 14:00
  Miesto:Filozofická fakulta KU
  Usporiadateľ:Filozofická fakulta
  Kategória:Iné

  Informácie o vypísaných voľbách sú dostupné tu.