Začiatok výučbovej časti letného semestra

    Začiatok výučbovej časti letného semestra
    Začiatok (dátum, čas):20. 2. 2023, 2:00
    Koniec (dátum, čas):20. 2. 2023, 23:59