Aktuálne otázky výskumu IV

  Zborník prináša osem pohľadov na aktuálne otázky výskumu humanitných vied, ktoré boli prezentované na konferencii doktorandov 8. decembra 2021, tradične organizovanej Filozofickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Príspevky sa sústreďujú na oblasť mediálnych a komunikačných štúdií, filozofie a historických vied.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhDr. Michal Marťák, PhD.
  Ďalší autori:Iveta Fiľová, Martina Nebošková, Patrik Hrmo, Samuel Červeňanský, Patrik Griger, Jaroslava Matláková, Tomáš Pastucha, Roman stančo
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2023
  ISBN:978 – 80 – 561 – 1013 – 3
  Publikácia na stiahnutie: aktualne-otazky-vyskumu-IV.pdf (1.73M)
  Aktuálne otázky výskumu IV