Mgr. Iveta Fiľová

  Doktorandka
  Mgr. Iveta Fiľová

  Kde ma nájdete

  Katedra filozofie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918091850
  Email: iveta.filova265@edu.ku.sk

  ResearchGateAcademia.edu

  Profesijná charakteristika

  IVETA FIĽOVÁ

  Študentka doktorandského stupňa štúdia. Vo výskume sa špecializujem na Analytickú estetiku a Filozofiu umenia.

   

  VÝSKUM

  Dizertačná práca: Vzťah identifikácie a hodnotenia umeleckých diel

  Skúsenosti s vyučovaním a vedením študentov

  Asistent pri vyučovaní seminárov Estetika 2, Analytická estetika, Metafyzika 2, Vybrané problémy analytickej filozofie a Tomáš Akvinský - Otázky o duši na Katolíckej univerzite v Ružomberku

  Účasť na konferenciách

  Príspevky:

  Fiľová, I. (2021,12). Problém vzájomnej podmienenosti identifikácie a hodnotenia umeleckých diel. Doctoral conference on subject: Aktuálne otázky výskumu humanitných vied VI, Ružomberok, Slovakia.

  Fiľová, I. (2020,11). Stieranie hraníc medzi umeleckým a filozofickým diskurzom. International Scientific Workshop on subject: Modern bio-discourse and blurring borders, Trnava, Slovakia.

   

  Referencie

  doc. Eugen Zeleňák, PhD.

  Školiteľ

  eugen.zelenak@ku.sk

   

  Mgr. Ján Hrkút, Phd.

  Konzultant
  jan.hrkut@ku.sk