RNDr. Mgr. Kamila Píšová

  Doktorandka
  RNDr. Mgr. Kamila Píšová

  Kde ma nájdete

  Katedra histórie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: kamila.pisova696@edu.ku.sk

  Profesijná charakteristika

  V rámci svojej dizertačnej práce sa venujem téme s názvom Vývoj majetkových pomerov na príklade regiónov Horná Nitra a Turiec v 14. – 16. storočí.