Mgr. Peter Kravčák, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  Mgr. Peter Kravčák, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra žurnalistiky

  Hrabovská cesta 1/B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: F 301
  Telefón: +421 918 813 185
  Email: peter.kravcak@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  10:30 - 12:00

  alebo po individuálnej dohode

  Profesijná charakteristika

  Peter Kravčák, PhD., (nar. 1983 v Považskej Bystrici) po skončení Gymnázia v Púchove (2002) úspešne absolvoval štúdium žurnalistiky na FF KU v Ružomberku (2007). V minulosti pôsobil ako externý dopisovateľ týždenníka Obzor (dnes MY Obzor), na vysokej škole bol dopisovateľom, neskôr šéfredaktorom univerzitného študentského časopisu Zumag. Neskôr pracoval ako redaktor Mestskej televízie Ružomberok a externý redaktor televízie TA3. Počas doktorandského štúdia absolvoval dvojmesačný študijný pobyt na University of Central Lancashire (Preston, Veľká Británia). V roku 2010 obhájil dizertačnú prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore Teória a dejiny žurnalistiky. V minulosti pracoval ako redaktor regionálnych médií: Mestská televízia Ružomberok a Ružomberský magazín.  Aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.