Divine Foreknowledge, Grace and Human Freedom (Analytic Theology: The Convergence of Philosophy and Theology)

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:John Templeton Foundation, University of Innsbruck
  Číslo projektu:ID #15571
  Doba riešenia projektu:1. Sept 2011 - 31. Aug 2014
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda
  Spoluriešitelia:Mgr. Ján Hrkút, PhD., doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  Zahraničný projekt:áno

  Projekt predmetne zameraný na  skúmanie vzťahu božieho predvedenia, milosti a ľudskej slobody.